Offentlig administrasjon og ledelse - (OADM3090) - Litteratursøk - Bachelor

Dette semesteret skal du skrive en bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur. Du lærer å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler. Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • mestre avansert søk i Oria
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene
  • kjenne til nyhetsdatabaser som kan brukes i forskning
  • finne fram til offentlig informasjon som angår din problemstilling
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 

Arbeidsmåter

Forelesning med praktisk øvingsarbeid i pc-stue.

Målgruppe

Kurset er for studenter som skal i gang med å skrive bacheloroppgave i Offentlig administrasjon og ledelse (OADM3090).

Kursholder

Kurset bestilles hos og holdes av fagreferent i statsvitenskap, Ragnhild Sundsbak

Publisert 29. sep. 2011 11:10 - Sist endret 31. juli 2019 14:03