Organisasjonspsykologi - (PSY3094) - Introduksjon til litteratursøk - bachelor

På dette kurset skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur.  Du lærer om å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt i 1. semester.

Hva lærer du?

Etter undervisning i litteratursøk

  • kjenner du databaser som er relevante for søk etter litteratur til bacheloroppgaven.
  • kan du søketeknikker som gjør søkene mer effektive og målrettede.
  • skiller du mellom ulike genre i den psykologiske faglitteraturen.
  • står du bedre rustet til å kvalitetsvurdere faglitteratur.

Arbeidsmåter

Gruppeoppgave, forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for studenter som tar emnet PSY3094 - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi.

Kursholder

Kurset bestilles hos og holdes av fagreferent i psykologi

Publisert 29. sep. 2011 11:10 - Sist endret 23. juli 2020 14:49