Psykologi - Introduksjon til biblioteket og UiOs IT-tjenester - profesjonsstudiet

Introduksjonsforelesningen er tredelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket og akademisk skriving, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester, og til slutt blir det mulighet til å stille spørsmål. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Hva lærer du?

Etter introduksjonsforelesningen:

  • vet du det grunnleggende om bruk av biblioteket, bl.a. om lån og om tilgang til UiOs ressurser både på campus og hjemmefra
  • har du oversikt over gode startsteder ved litteratursøk
  • vet du noe om kildebruk, og hvordan du unngår fusk
  • vet du noe om referering og referansestiler, og vet hvilke hjelpemidler du har
  • kjenner du til hva universitetet tilbyr av IT-tjenester, bl.a. programvare, e-post og backupsystemer
  • har du kjennskap til universitetets hjelpetjenester innen kildereferering, litteratursøk og bruk av IT-tjenester

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

1. semesterstudenter på Psykologi profesjon

PowerPoint fra forelesningen

Kursholdere

Spesialbibliotekar Øystein Haug

Tid og sted

Annonseres ved semesterstart. Varighet 45 minutter

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 23. juli 2018 13:53 - Sist endret 5. aug. 2021 14:02