Psykologi - Litteratursøk oppfølgingskurs - bachelor

For deg som skal skrive en selvstendig bacheloroppgave er det viktig å finne relevant litteratur. På dette kurset lærer du om hvordan finne litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler.  Kurset bygger på introduksjonskurset som ble gitt i 1. semester.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • kjenne til Oria, bibliotekets søkeportal
  • kjenne til og kunne anvende noen relevante fagdatabaser
  • kunne finne artikler og bøker rettet mot spesifikke emner

Arbeidsmåter

Forelesning med praktisk øvingsarbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for studenter på emnene PSY3091, PSY3092, PSY3093, PSY3094, PSY3095 og som skal i gang med å skrive bacheloroppgave i psykologi.

Kursholder

Fagreferent i psykologi.

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Ingen påmelding.

Publisert 29. sep. 2011 11:10 - Sist endret 5. aug. 2021 14:02