Samfunnsgeografi (SGO3090) - Litteratursøk - bachelor

Eit av læringsmåla til SGO3090 er å kunne skrive ei forskningsoppgåve eller ei utgreiing i form av ei bacheloroppgåve basert på sjølvvalde artiklar og bøker. Dette kurset handlar om å velje ut relevante databaser som passar til problemstillinga i den enkelte bacheloroppgåva, for deretter å utføre effektive søk i desse databasene.

Kva lærer du?

Dette kurset lærer deg å velje ut databaser basert på tema, samt effektive søk basert på emneord.

Arbeidsmåtar

Alle skal analysere ei referanseliste innanfor samfunnsgeografifaget og deretter søkje på sjølvvalde tema. Det er fint om kursdeltakarane har prøvd å skrive ned nokre stikkord om:

Tema, Metode, Teori, Forskningsspørsmål, samt ca. 10 engelskspråklege emneord for si bacheloroppgåve

Det vil verte gitt individuell rettleiing.

Målgruppe

Kurset er for studentar på (SGO3090) - Bacheloroppgave.

Kursholder

Fagreferent i samfunnsgeografi Ragnhild Sundsbak og professor Kristian Stokke.

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Påmelding via nettskjema

Publisert 29. sep. 2011 11:40 - Sist endret 5. aug. 2021 14:05