Sosialantropologi (SOSANT3090) - Litteratursøk for bacheloressay

Dette kurset er en del av SOSANT3090 og hjelper deg med å komme i gang med å finne litteratur til bacheloressayet ditt. Kurset går over to timer og gir en introduksjon til de viktigste ressursene for litteratursøk for sosialantropologer, og hvordan man bruker disse mest mulig effektivt.

Hva lærer du?

Et læringsmål i SOSANT3090 er å kunne orientere seg i biblioteksressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk i antropologiske databaser. Etter å ha deltatt på dette kurset skal studentene kunne

  • kjenne igjen ulike publikasjonsgenre og gjøre gjennomtenkte valg av kilder
  • kjenne til relevante ressurser for litteratursøk for sosialantropologer
  • kunne utnytte mulighetene de ulike basene har for effektive litteratursøk med bruk av emneord

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, diskusjoner og egenøvelser

Målgruppe

Kurset er en obligatorisk del av SOSANT3090

Innlevering

En annotert litteraturliste over relevant litteratur til essayet på minst ti ulike titler skal, sammen med en redegjørelse for søk i minst tre ressurser (søkeord og antall treff), leveres til godkjenning sammen med prosjektskisse og problemstilling. Litteraturliste og søkeresultat skal godkjennes av kursholder i samarbeid med faglærer.

Kursholdere

Marianne Inez Lien, fagansvarlig i sosialantropologi, sosiologi og tverrfaglig kjønnsforskning

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Kurset er for deltagerne i SOSANT3090 og studentene møter i kursets seminargrupper på biblioteket.

Publisert 3. feb. 2014 11:27 - Sist endret 4. mai 2022 13:06