Sosialantropologi - Siteringsteknikk og kildebruk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til hvordan man siterer litteratur på korrekt og redelig vis i akademiske tekster.

Hva lærer du?

  • En introduksjon til korrekt sitering
  • Hvordan unngå å plagiere
  • Akademisk redelighet

Arbeidsmåter

Forelesning, bruk av eksempler

Målgruppe

Bachelorstudenter i sosialantropologi. Kurset er først og fremst beregnet på SOSANT1400, men er åpent for alle som skal skrive hjemmeeksamen.

Kursholder

Fagreferent i sosialantropologi, Marianne Inez Lien

Publisert 10. okt. 2011 13:43 - Sist endret 31. juli 2019 14:04