Sosialantropologi - Introduksjon til biblioteket og UiOs IT-tjenester - bachelor

Introduksjonsforelesningen er todelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester. En veldig nyttig introduksjon for nye studenter ved UiO!

Hva lærer du?

Etter introduksjonsforelesningen:

  • vet du det grunnleggende om bruk av biblioteket, bl.a. om lån og om tilgang til UiOs ressurser både på campus og hjemmefra
  • har du oversikt over gode startsteder ved litteratursøk
  • vet du noe om kildebruk, og hvordan du unngår fusk
  • vet du noe om referering og referansestiler, og vet hvilke hjelpemidler du har
  • kjenner du til hva universitetet tilbyr av IT-tjenester, bl.a. programvare, e-post og backupsystemer
  • har du kjennskap til universitetets hjelpetjenester innen kildereferering, litteratursøk og bruk av IT-tjenester

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

1. semesterstudenter på Sosialantropologi (SOSANT1000, SOSANT1050, SOSANT1200, SOSANT1300, SOSANT1400) 

Kursholdere

Publisert 29. sep. 2011 11:40 - Sist endret 23. juli 2018 16:58