Sosiologi (SOS3090+SVLEP3090) - Litteratursøk for bacheloroppgaven - bachelor

Det å finne relevante faglige tekster er en del av utfordringene vi møter i faglig forfatterskap. Hvordan finner du fram til tekster som hjelper deg i arbeidet med å avgrense en sosiologisk problemstilling for din oppgave? Dette kurset hjelper deg med å komme i gang.

Hva lærer du?

Seminar i litteratursøk ruster deg til å:

  • kjenne igjen ulike genre i den sosiologiske litteraturen og gjøre gjennomtenkte valg av kilder til faglig informasjon.
  • bruke et utvalg verktøy for å finne fram til litteratur og informasjon du trenger til bacheloroppgaven.
  • utføre effektive søk etter litteratur til problemstillingen for din bacheloroppgave.

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for bachelorstudenter i sosiologi og er en del av SOS3090 - Sosiologisk analyse-bacheloroppgave.

Kursholder

Marianne Inez Lien: m.i.lien@ub.uio.no

Fagansvarlig for sosiologi

Publisert 29. sep. 2011 11:51 - Sist endret 17. sep. 2018 16:09