Statsvitenskap (STV3090) - Litteratursøk - bachelor

Når du skriver bacheloroppgave, må du søke etter litteratur. Du lærer om å finne egnet litteratur. Bibliotekets ressurser og hvordan søke i databaser etter bøker og artikler. Arkiver, p-bøker og e-bøker. Kurset bygger på introduksjonskurset som blir gitt ved 1. semester bachelor.

Hva lærer du?

  • Avansert søk i Oria
  • Relevante artikkeldatabaser for statsvitere
  • Datainnsamling fra nyhetsdatabaser, statistikk og offentlig informasjon
  • Tekstreferanser og litteraturlister

Arbeidsmåter

Kurset består av en forelesning med innlagte oppgaver. Studentene bes forberede seg på muntlig deltakelse. Dette kan gjøres ved å øve på søking i Oria og X-port. Det anbefales også at man studerer UiOs IT-tjenester, spesielt det som står om å komme på nett utenfra, hjemmefra og på reise.

Målgruppe

Studenter i Statsvitenskap på kurset STV3090. Studentene bør ha erfaring med søking i Oria.

Kursholder

Kurset bestilles hos og holdes av fagreferent i statsvitenskap, Ragnhild Sundsbak

Publisert 3. sep. 2012 14:42 - Sist endret 31. juli 2019 14:05