Utviklingsstudier - UTV3091 - bachelor

Litteratursøkekurs for bacheloroppgaven i UTV3091

Kva lærer du?

Du lærer å finne bøker og artiklar som er relevant til din bacheloroppgåve.

Arbeidsmåtar

Tenk litt på kva du ynskjer å skrive om, og skriv nokre ord om:

Tema, Metode, Teori, Forskningsspørsmål, og prøv å finn ca. ti engelskspråklege emneord som du meinar er beskrivande for di komande bacheloroppgåve

Det vil verte gitt individuell rettleiing.

Målgruppe

Kurset er til for UTV3091 studentar.

Kursholder

Pål M. Lykkja, fagreferent i samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Publisert 5. jan. 2016 12:28 - Sist endret 31. juli 2019 14:05