Støtteark 1 til kurs i litteratur- og informasjonssøk

Målgruppe: Nye studenter på alle programmene på SV og UV

Foto: Colourbox

Finne litteratur. Du søker etter litteratur fra UBs forside. Databasen heter Oria. Inne i Oria søker du under fanen «Bøker + artikler ved UiO» og kommer rett til UiOs e-bøker og e-artikler. Du får også opp referanser til UBs trykte samlinger av bøker og tidsskrifter. Prøv også emnesøk. Men er du misfornøyd med resultatet er det mange muligheter for å forbedre søket. Les her: Søk smart med emneord

 

Lånekort.  Studenter bruker studiekortet som lånekort.

 

Logg på for å bestille og fornye lån. Du trenger ikke logge på for å søke i Oria.

 

Reservere utlånt bok.  Når du er pålogget søker du opp boka og klikker «Bestill dokument».  Du får beskjed når boka kan hentes.

 

Bestille litteratur.  Store samlinger av bøker og tidsskrifter står i åpne hyller i biblioteket.  Der må du finne fram selv.   Men samlinger står også i lukket magasin. Denne litteraturen må du bestille i Oria. Du kan også bestille faglitteratur fra andre bibliotek. Les om Lån fra andre bibliotek.

 

Skrive litteraturliste.  Korrekt litteraturliste er en del av en god oppgave. Vær nøye. Her følges ulike standarder. Spør på ditt institutt hvilken standard du skal bruke.

 

Lærestoff om litteratursøk. Som student trenger du informasjonskompetanse (IK). Du vil trenge kunnskaper om biblioteket, litteratursøk og informasjonssøking.  Ved oppgaveskriving trenger du å legge en plan for søkingen.  Du trenger en søkestrategi. Du trenger også kunnskap om hvordan referere.  All slik kunnskap gir deg IK. Les mer her: Søk og skriv.

Publisert 23. juli 2015 13:19 - Sist endret 17. aug. 2016 14:18