Litteratursøk og databaser. SVPRO4000 - Prosjektforum

På masterprogrammet øker kravet til selvstendig orientering i faglitteraturen. I dette kurset arbeider vi særlig med  informsjonsdatabaser for søk etter ulike typer fagpublikasjoner. Arbeidet i seminaret knyttes til prosjektgruppenes problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • ha økt kunnskap om ulike genre innen vitenskapelige publikasjoner
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom Oria og ulike spesialiserte litteraturbaser som er nyttige for ditt prosjekt
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon
  • Introduksjon til prosjektarbeid

Arbeidsmåter

Miniforelesninger, gruppediskusjoner og praktisk øvingsarbeid.

Målgruppe

Kurset er for studenter SVPRO4000 - Prosjektforum, UiO.

Kursholdere

Marianne Inez Lien, fagreferent for sosiologi ved HumSam-biblioteket

Publisert 22. jan. 2014 11:00 - Sist endret 17. sep. 2018 16:18