Peace and Conflict Studies - Bibliotekskurs - master

På kurset vil du lære om hvilke bibliotektjenester for masterstudenter. Etter kurset vil du vite hvordan du kan navigere deg gjennom informasjonsjungelen i tide til eksamen. 

Hva lærer du?

Etter kurset vil du kunne mer om:

  • Bibliotekstjenester
  • Informasjon: hvordan finne det du leter etter
  • Kjernelitteraturen for din problemstilling
  • Relevante tidsskriftdatabaser
  • Referanse og bibliografier

Arbeidsmåter

Vi starter med en introduksjon. Så vil studentene jobbe hver for seg eller i små grupper. Vi prøver å holde en uformell tone gjennom kurset, og alle typer biblioteksrelaterte spørsmål er velkomne. Fokus vil være på studentenes evne til å finne relevant informasjon, og bruk av bibliotekets ressurser. Kurset vil holdes på engelsk hvis det er engelskspråklige deltakere.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter på Peace and conflict/Statsvitenskap. Alle deltakerne bør ha tatt seg en tur rundt i biblioteket i forkant av kurset, og da spesielt ha sett på:

  • tidsskriftsamlingen i 1. etasje
  • faglitteratursamlingen i Dewey-gruppene 320 (statsvitenskap) og 900 (historie) i 2. etasje
  • referansesamlingen i 2. etasje

Studentene bør også ha noe erfaring med oppslag i biblioteksbasen Oria.

Kursholder

Ragnhild Sundsbak
ragnhild.sundsbak@ub.uio.no

Fagside for Peace and conflict

Publisert 21. mai 2013 14:41 - Sist endret 6. aug. 2018 10:35