English version of this page

Psykologi - Litteratursøk - master 1. semester

På masterutdanningen trenger du å kunne finne frem til relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du søketeknikker, og får kjennskap til sentrale databaser og ressurser som er nyttige i oppstarten av et masterstudie.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • kjenne til de mest sentrale litteraturdatabasene i psykologi 
  • beherske søketeknikker som gjør søkene effektive og målrettede
  • finne litteratur i fulltekst, inkludert pensum
  • kjenne til hvordan du finner relevant litteratur i biblioteksdatabasen Oria, samt artikkeldatabasene Norart, Atekst og PsycINFO
  • vite hvordan du gjør emnesøk og siteringssøk
  • vite hva EndNote er, og hva du kan bruke det til
  • kjenne til ressursen Søk & Skriv

Arbeidsmåter

Forelesning og veiledet arbeid i PC-stue.

Målgruppe

Masterstudenter 1. semester

Kursholder

Glenn Karlsen Bjerkenes og Øystein Haug, bibliotekarer på HumSam-biblioteket

Publisert 17. sep. 2015 11:20 - Sist endret 1. juli 2016 20:17