Sosialantropologi (SOSANT4300) - Kritisk og redelig bruk av kilder - master

Seminaret tar opp problemstillinger rundt det at man i vitenskapelig arbeid henter inspirasjon fra og bygger på andres arbeid samtidig som det er forventet at man skal produsere originale bidrag og skrive med egen stemme.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på seminaret skal du 

  • forstå viktigheten av riktig og redelig sitering og referering
  • se sammenhengen mellom god kildebruk og faglig kvalitet i egne og andres tekster
  • ha forståelse av hva "fusk" og plagiering er og hvordan man kan unngå å plagiere  

Arbeidsmåter

Seminaret består av miniforelesninger, demonstrasjoner og gruppediskusjoner.

Målgruppe

Seminaret er en obligatorisk del av skriveseminaret for 3. semester masterstudenter.

Lærer

Fagreferentene Marianne Inez Lien og Astrid Anderson

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 18. sep. 2019 10:57