Sosialantropologi (SOSANT4300) - Kritisk og redelig bruk av kilder - master

Seminaret tar opp problemstillinger rundt det at man i vitenskapelig arbeid henter inspirasjon fra og bygger på andres arbeid samtidig som det er forventet at man skal produsere originale bidrag og skrive med egen stemme.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på seminaret skal du 

  • forstå viktigheten av riktig og redelig sitering og referering
  • se sammenhengen mellom god kildebruk og faglig kvalitet i egne og andres tekster
  • ha forståelse av hva "fusk" og plagiering er og hvordan man kan unngå å plagiere  

Arbeidsmåter

Seminaret består av miniforelesninger, demonstrasjoner og gruppediskusjoner.

Målgruppe

Seminaret er en obligatorisk del av skriveseminaret for 3. semester masterstudenter.

Lærer

Fagreferenten i sosialantropologi, Marianne Inez Lien

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 31. juli 2019 14:06