Sosialantropologi (SOSANT4120) - Litteratursøk - 1. semester master

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene UB kan tilby for litteratursøk for sosialantropologer, og hvordan man bruker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på dette kurset skal studentene

  • kjenne til et bredt utvalg av relevante databaser for litteratursøk for sosialantropologer
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for søk etter litteratur om bestemte temaer
  • kunne utnytte mulighetene de ulike basene har for effektive litteratursøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelser og miniforelesninger.

Målgruppe

Kurset er beregnet på studenter som følger emnet prosjektutvikling (SOSANT4120).

Kursholder

Fagreferenten i sosialantropologi, Astrid Anderson, astrid.anderson@ub.uio.no

 

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 14. mai 2018 14:32