Sosialantropologi - Litteratursøk - 3. semester master

Kurset er beregnet på de som er godt i gang med å skrive masteroppgaven og gir en introduksjon til de mer avanserte funksjonene i de ulike databasene for litteratursøk.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på dette kurset skal du

  • effektivt kunne utnytte mulighetene de ulike databasene gir
  • kunne foreta søk etter siteringer og siteringsrelasjoner
  • kunne bruke databasene til å følge fagdiskusjoner 

Arbeidsmåter

Kurset tar utgangspunkt i kursdeltagernes prosjekter og består av demonstrasjoner og egenøvelser.

Målgruppe

Kurset er beregnet på 3. semester masterstudenter.

Kursholder

Fagreferenten i sosialantropologi, Astrid Anderson, astrid.anderson@ub.uio.no

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 14. mai 2018 14:32