Kurs i litteratursøk og databaser sosiologi (master)

Som masterstudent skal du lære å bli istand til å  orientere deg i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologiske publikasjoner. Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • ha grunnkompetanse i hvordan du kan gjør søk i relevante databaser (Oria, Sociological Abstract og Science Direct mv.) til ditt masterprosjekt.
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for søk etter litteratur om bestemte temaer
  • ha økt kunnskap om ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser på egenhånd.

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter i sosiologi 

Kursholdere

Marianne Inez Lien

 

Publisert 18. okt. 2013 11:16 - Sist endret 25. apr. 2018 11:29