Kurs i litteratursøk og databaser - sosiologi (master SOS4050)

Som masterstudent skal du lære å orientere deg i sosiologisk faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for sosiologiske publikasjoner og tar for oss kildekritikk. Kurset består av forelesning med oppgaver underveis. Du får mulighet til å søke på ditt eget prosjekt/problemstilling og stille spørsmål til kursholder. 

Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner. Kurset er mer avansert enn det som tilbys til bachelorstudenter. Vi gjør avanserte søk i Oria og et utvalg samfunnsvitenskapelige databaser. 

Her kan du lese om søking før du møter til kurset: Søk og skriv - om søketeknikker du må kunne (nettressurs)

Du bør ha kjennskap til fagsiden i sosiologi før kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • ha utvidet kompetanse i hvordan du kan gjør søk i relevante databaser (Oria, Sociological Abstract, Web of Science mv.) til ditt masterprosjekt.
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for søk etter litteratur om bestemte temaer
  • ha økt kunnskap om ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner. Få kunnskap om hvordan du får oversikt over et forskningsfelt og innsikt i pågående debatter.
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser og hvordan du gjør siteringssøk
  • effektivt kunne finne frem til og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser på egenhånd knyttet til  problemstillingen/emnet du har valgt. 

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter i sosiologi 

Kursholdere

Marianne Inez Lien Sosiolog og fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og tverrfaglig kjønnsforskning ved HumSam-biblioteket

Tid og sted

Kurset holdes 31. mai 10:15-12:00 Se timeplanen

Publisert 18. okt. 2013 11:16 - Sist endret 4. mai 2022 13:06