Statsvitenskap (STV4020A) - Bibliotekkurs - master

Her lærer du hva biblioteket kan tilby masterstudenter. Hvordan finne raskt fram i informasjonsjungelen, slik at du kan disponere tiden fram mot innlevering. Ta gjerne med egen laptop, men husk å sjekke oppkoblingen til uio-nettet før du møter på kurs.

Hva lærer du?

  • Bibliotekets tjenester
  • Lån fra eksterne bibliotek
  • Skille en teknisk feil fra et dårlig søk
  • Ordbøker og oppslagsverk
  • Artikkeldatabaser

Arbeidsmåter

Vi jobber vekselvis med plenumsundervisning og selvstendig arbeid. Fokuset er på studieeffektivitet og studentens behov for informasjons- og bibliotektjenester i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Målgruppe

Kurset er for nye masterstudenter i statsvitenskap. Studentene bør ta en tur i biblioteket før kurset, for å gjøre seg kjent med viktige steder som den statsvitenskapelige faglitteratursamlingen i 2. etg (320 gruppen) og den tilhørende referansesamlingen. Studentene bør ha noe erfaring i å søke opp litteratur i Oria. Man bør kunne finne fram til Stortingsforhandlingene, Pensumsamlingen og åpent magasin K311.
 

Alle deltakere må ha ordnet med brukernavn og passord, slik at de kan logge seg inn på UiO nettet.

Kursholder

Kurset holdes av fagreferent i statsvitenskap Ragnhild Sundsbak
ragnhild.sundsbak@ub.uio.no

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 17. aug. 2018 10:51