TIK (4040) - Kritisk og reideleg bruk av kjelder - master

Dette kurset gir ei kort innføring i siteringsteknikk og forskningsetikk.

Kva lærer du?

  • Etter kurset skal du kjenne til kvifor ein siterar kjelder
  • Etter kurset skal du vite når du skal sitere, kor ofte, og kvar hen i teksten.
  • God sitering handlar mykje om å finne si eiga røyst så vel som å kreditere andre røyster.
  • Korleis siterer du dine eigne kjelder?

Arbeidsmåter

Me går gjennom eit sett med praktiske oppgåver som me diskuterar i plenum.

Målgruppe

Masterstudentar på TIK.

Kursmateriell

Søk og Skriv: Kildebruk og referanser

Kursholder

Pål M. Lykkja

 

Publisert 5. jan. 2016 14:56 - Sist endret 6. aug. 2018 11:03