TIK4093 og TIK 4090 - bibliotekskurs - master

Kurset består av tre deler. Første time består av innføring i Zotero referansehåndteringssystem. I andre timen gir vi en kort innføring i fagsidene og søk i noen av de mest relevante databasene for TIK. I tredje timen så legger vi opp til individuelle søk for masteroppgaven med veiledning fra fagreferentene i samfunnsøkonomi og sosiologi.

Læringsmål

Etter kurset vil du:

  • ha lært å bruke Zotero referanseverktøy
  • ha lært noen avanserte søketeknikker i de vanligste databasene
  • ha lært å planlegge litteratursøk for masteroppgaven

Arbeidsmetoder

Vi øver godt på de vanligste søketeknikkene slik at alle husker hvordan man finner litteratur etter kurset.

Målgruppe

TIK og ESST studenter.

Kursholdere

Pål M. Lykkja, fagreferent i samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi

Marianne Inez Lien, fagreferent i spesialpedagogikk og sosiologi

Publisert 29. sep. 2011 09:01 - Sist endret 9. mars 2017 14:54