Kurs for master-studenter ved TF

3 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammene KRIS, RESA og PRODI. Studentene skal formulerere masteroppgaven i løpet av semetert, og kurset inngår i et heldagsopplegg ved TF om oppgaveskriving.

1-2 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammet KRIS - kristendom. Kurset tar utgangspunkt i at studentene nå har tema for masteroppgaven klar.

1-2 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammet PRODI - profesjonsetikk og diakoni. Kurset tar utgangspunkt i at studentene nå har tema for masteroppgaven klar.

1-2 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammet PRODI - profesjonsetikk og diakoni. Kurset tar utgangspunkt i at studentene nå har tema for masteroppgaven klar.