Teologi - Innføring i litteratursøking - master

3 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammene KRIS, RESA og PRODI. Studentene skal formulerere masteroppgaven i løpet av semetert, og kurset inngår i et heldagsopplegg ved TF om oppgaveskriving.

Hva lærer du?

  • UBs nettsider, spes. relevante fagsider
  • Oria, grunnleggende teknikk og emne/deweysøk
  • innføring i NORART
  • innføring i ATLA Religion Index
  • innføring i Index Theologicus
  • oppslagsverk på nett

Arbeidsmåter

En blanding av forelesning/beskrivelse, diskusjon, innspill og spørsmål, praktiske øvelser.

Målgruppe

Studentene er i starten av 2. semester på tre forskjellige masterprogrammer. I løpet av semesteret skal studentene ha bestemt sine oppgaver, og da vil kurset følges opp med 1-2 timers oppgaverettede kurs for hver av de tre masterprogrammene.

Kursholder

Fagreferent Svein Helge Birkeflet,
s.h.birkeflet@ub.uio.no

Publisert 27. sep. 2011 12:54 - Sist endret 1. juli 2016 21:13