Teologi - Innføring i litteratursøking - master

2 timers kurs i litteratursøking for 2. semesters studenter på masterprogrammene RESA og REDI. Studentene skal formulerere masteroppgaven i løpet av semeteret, og kurset inngår i et heldagsopplegg ved TF om oppgaveskriving.

Hva lærer du?

  • Søking i databaser
  • Oria
  • Praktiske sider ved biblioteksbruk
  • Demonstrasjon av EndNote

Kursholder

Fagreferent Ole Jakob Løland

Publisert 27. sep. 2011 12:54 - Sist endret 10. feb. 2020 12:51