HF - Bibliotekkurs - bachelor - tverrfaglig

Studentbiblioteket Sophus Bugge gir nye studenter en innføring i de viktigste hjelpemidlene for et effektivt studium. Varighet: 45 minutter

Hva lærer du?

 Etter å ha deltatt i kurset vil du kunne

  • ha oversikt over hva biblioteket kan tilby
  • mestre søk i bibliotekskatalogene
  • finne fram bøker og tidsskrifter selv
  • kjenne til de mest relevante databasene innen ditt fagområde 

Arbeidsmåter

 Demonstrasjon av bibliotekets katalog og andre aktuelle databaser. Omvisning i Studentbiblioteket.

Målgruppe

Kurset er for bachelorstudenter innenfor humaniorafag.

Kursholdere

Studentbiblioteket Sophus Bugge
studbibl-sophus-bugge@ub.uio.no

 
Publisert 7. aug. 2014 14:07 - Sist endret 7. aug. 2014 14:12