Master

Publisert 21. mai 2013 14:58

Som masterstudent skal du lære å  orientere deg i ulike former for faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for publikasjoner innenfor kjønnsforskning. Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner. Kurset er mer avansert enn det som tilbys til bachelorstudenter.