Tverrfaglig kjønnsforskning - Litteratursøk og kildekritikk - master

Som masterstudent skal du lære å  orientere deg i ulike former for faglitteratur. I dette kurset arbeider vi med ulike sjangre for publikasjoner innenfor kjønnsforskning. Vi lærer mer om emneord, hvordan vi kan lage gode søkeord, begrense søket vårt og finne fram til relevant litteratur til ditt prosjekt. Vi ser nærmere på et utvalg av fagdatabaser for søk etter ulike typer publikasjoner. Kurset er mer avansert enn det som tilbys til bachelorstudenter.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • ha utvidet kompetanse i hvordan du kan gjør søk i relevante databaser (Oria, Sociological Abstract, Web of Science mv.) til ditt masterprosjekt.
  • kunne finne gode søkeord som grunnlag for søk etter litteratur om bestemte temaer
  • ha økt kunnskap om ulike sjangre innen vitenskapelige publikasjoner. Få kunnskap om hvordan du får oversikt over et forskningsfelt og innsikt i pågående debatter.
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser og hvordan du gjør siteringssøk
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser på egenhånd knyttet til problemstilling/emnet du har valgt.  

Målgruppe

Kurset er for masterstudenter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Du bør ha noe kjennskap til søk i UiO basen Oria før du kommer. Her kan du lese mer om hvordan du kan planlegge søket ditt Søk&Skriv

Se også fagsiden for tverrfaglig kjønnsforskning ved UB

Kursholder

Fagreferent Marianne Inez Lien

Publisert 21. mai 2013 14:58 - Sist endret 22. mai 2019 13:11