Tid og sted for kurs innen tverrfaglige studieprogrammer og emner