Lektorprogrammet,Pedagogikk og Spesialpedagogikk - Introduksjon til biblioteket og UiOs IT-tjenester - bachelor

Introduksjonsforelesningen er todelt. I første halvdel gis det en introduksjon til biblioteket, i andre halvdel gis en innføring i bruk av universitetets IT-tjenester. En veldig nyttig introduksjon for alle nye studenter ved UiO!

Hva lærer du?

Etter introduksjonsforelesningen:

  • vet du det grunnleggende om bruk av biblioteket, bl.a. om lån og om tilgang til UiOs ressurser både på campus og hjemmefra
  • har du oversikt over gode startsteder ved litteratursøk
  • vet du noe om kildebruk, og hvordan du unngår fusk
  • kjenner du til hva universitetet tilbyr av IT-tjenester, bl.a. programvare, e-post og backupsystemer
  • har du kjennskap til universitetets hjelpetjenester innen kildereferering, litteratursøk og bruk av IT-tjenester

Arbeidsmåter

Forelesning + spørsmålstrunde ca. 60 minutter.

Målgruppe

1. semesterstudenter på Lektorprogrammet, Pedagogikk og Spesialpedagogikk 

Kursholder

Publisert 27. sep. 2011 13:25 - Sist endret 12. aug. 2019 10:35