Lesing og skriving i skolen - Litteratursøk - master

Innføring i bruk av bibliotekets tjenester, med vekt på litteratursøking til masteroppgaven. Det gis en grunnleggende innføring i Oria, fagdatabaser, oppslagsverk og bibliotekets fagsider.

 

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du

  • kjenne til bibliotekets ressurser for ISP og ILS
  • kunne gjøre effektive litteratursøk i Oria
  • kunne søke etter artikler i sentrale databaser

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger

Målgruppe

Masterstudenter på masterprogrammet i Lesing og skriving i skolen

Kursholder:

Fagreferent Ingerid S. Straume

ingerid.straume@ub.uio.no

Publisert 27. sep. 2011 13:46 - Sist endret 19. sep. 2016 10:37