Spesialpedagogikk (SPED4300) - introduksjon til biblioteket - master

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket: Oria, elektroniske oppslagsverk og de trykte samlingene i spesialpedagogikk. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • Kjenne til og kunne bruke de viktigste bibliotekressursene i spesialpedagogikk
  • Kunne finne og vurdere litteratur til bruk i ulike typer oppgaver
  • Kunne nyttiggjøre deg relevante tjenester ved UB

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, øvelser og miniforelesninger

Målgruppe

Kurset er primært rettet mot studenter ved emnet SPED4300 Psykososiale vansker

Kursholder

 

 

Publisert 21. aug. 2013 16:16 - Sist endret 1. juli 2016 21:18