Spesialpedagogikk - Litteratursøk - master

Kurset gir en introduksjon til de viktigste ressursene ved Universitetsbiblioteket i Oslo: Oria, elektroniske oppslagsverk og artikkeldatabaser. Vi vil også gå gjennom grunnprinsippene for søking og vurdering av litteratur til bruk i masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset vil du:

  • kjenne til bibliotekets ressurser for spesialpedagogikk
  • kjenne til et utvalg av relevante databaser
  • kunne utnytte ulike databaser til å gjøre gode og effektive søk etter faglitteratur.

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, øvelser og miniforelesninger.

Målgruppe

Masterstudenter i spesialpedagogikk.

Kursholdere

Fagreferent i spesialpedagogikk Pål Magnus Lykkja
 

Publisert 17. sep. 2015 15:24 - Sist endret 8. jan. 2019 09:30