John Dewey og hans utgivelser - Bokutstilling

Velkommen til bokutstilling i forbindelse med at det er 100 år siden John Deweys Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education ble utgitt.

Utstillingsplakat

Om utstillingen

Det er i år 100 år siden John Deweys Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education (1916) ble utgitt. I den anledning arrangerer UV-fakultetet et internasjonalt seminar om Dewey og hans filosofi. Parallelt med seminaret setter HumSam-biblioteket opp en bokutstilling om John Dewey og hans verker, i første rekke Democracy and Education.

Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

Se også fagside for pedagogikk.

Om John Dewey

Fra Store Norske Leksikon: John Dewey, amerikansk filosof, pedagog og psykolog. Professor i filosofi og pedagogikk ved Columbia University i New York fra 1904. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1946. Har hatt stor betydning for amerikansk skolevesen og oppdragelsesidealer, og har påvirket den pedagogiske utvikling også i Tyskland, Sovjetunionen, Tyrkia, Kina, Japan. Les mer på SNL.
 

Velkommen!

Publisert 11. okt. 2016 13:00 - Sist endret 21. okt. 2016 11:26