Spansk i Norge og verden - bokutstilling

I forbindelse med en konferanse Den norske spansklærerforeningen avholder i Georg Sverdrups hus 24.-26. november er det satt opp en bokutstilling i 1. etasje i biblioteket. 

Foto: Wikimedia Commons. Utbredelsen av det spanske språket.

Om utstillingen

Å lage en utstilling om det spanske språk i verden og i Norge er et tilnærmet umulig prosjekt. Spansk, eller kastiljansk, er offisielt språk i 21 forskjellige land, og det finnes også andre land der spansk spiller en vesentlig rolle. I f.eks.USA er spansk det nest største språket.
Spansk er universelt sett det nest største kommunikasjonsverktøyet i våre dager.

Les mer på ressurssiden for utstillingen.

Publisert 22. nov. 2017 17:48 - Sist endret 4. des. 2017 12:33