Tekster gjennom tidene: en utstilling i tre deler

I anledning gjenåpningen av 1. etg. i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus viser vi noen skatter fra våre mangfoldige samlinger. Utstillingen består av 3 deler som vises etter hverandre i februar og mars.

Om utstillingen

Du har tilgang til en hel verden av tekster og forskningsmateriale fra alle tider og alle fagfelt via Universitetsbiblioteket, og du får dem i alle tenkelige formater: elektronisk og trykt, papyrus og pergament, mikrofilm og audiovisuelle medier. Du kan søke i mer enn 450 databaser og digitaliserte tekstsamlinger, og over tre millioner trykte og elektroniske bøker.

Utstillingen viser det historiske, geografiske og materielle spennet i disse samlingene, fra fire tusen år gamle tavlefragmenter fra Lilleasia til dagens digitaliserte tekstressurser.

Utstilling i tre deler

Utstillingen består av tre deler og vil bli satt opp etter hverandre i februar og mars.
De tre delene er «Oldtiden», «Litteratur fra Østen», og «Leviathan: fra 1651 til 2017».

Tredje del: Hobbes' Leviathan: fra Tanakh til Trump

Tid: 29. mars-30. april 2017

Utsnitt av tittelbladet til Thomas Hobbes' Leviathan, London: Andrew Crooke, 1651.
 

 

 

 

Videopresentasjon av tredje del av utstillingen: Hobbes' Leviathan - fra Tanakh til Trump

Utstilte objekter:

Thomas Hobbes, Leviathan: Or, the Matter, Forme and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civill. London: Printed for Andrew Crooke, 1651.                      Førsteutgave med originalinnbinding.

Thomas Hobbes, Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera philosophica: quae Latine scripsit, omnia, ante quidem per partes, nunc autem, post cognitas omnium objectiones conjunctim & accuratius edita. Amstelodami: Apud Ioannem Blaeu, 1668.

Førsteutgave av Thomas Hobbes’ samlede verker på latin.

 

Thomas Hobbes, Leviathan: of van de stoffe, gedaente, ende magt van de kerckelycke regeringe. 

Amsterdam: Jacobus Wagenaar, Boeck-verkooper op de hoeck van Mol-steegh, 1667.

Førsteutgave nederlandsk.


Tidligere:

Andre del: Litteratur fra Østen: Se noen av våre sjeldne verk fra Kina, Japan, Korea og Tibet

Tid: 27. februar-12. mars 2017

Tibetansk håndskrevet tekst fra Bön-religionen. Alder uviss, muligens 1200-tallet. Gullskrift på sortlakkert papir

Videopresentasjon av andre del av utstillingen: Litteratur fra Østen

Utstilte objekter:  

Kwai (Kai 花彙) / Shimada Mitsufusa, Ono Ranzan, 1759

Botanikk i Edoperioden.

Tradisjonell japansk bokform. Tresnitt.

 

Tengu zôshi (天狗草紙) 

Replika fra 1933. Originalen er fra ca. 1300, Kamakuraperioden.

Eldre japansk bokform. Originalen er håndskrevet og håndtegnet.

En sarkastisk beskrivelse av Buddhistiske munkers arroganse.

 

Tibetansk håndskrevet tekst fra Bön-religionen

Alder uviss, muligens fra 1200-tallet.

Gullskrift på sortlakkert papir

 

諏吉通書 Zouji tongshu

Kinesisk almanakk og spådomsbok, utgitt 1877.

Boken ble bl.a brukt til å bestemme hvilke tidspunkt det var gunstig å gjøre diverse på, hvilke datoer en burde gifte seg osv.

Tittelen betyr direkte oversatt «Den alt-vitende boken om rådspørring av lykken/skjebnen».

 

징보언간독 Chingbo ŏn kandok

Ukjent forfatter. Alder uviss på vår utgave, men tilsvarende tekst i andre biblioteker er datert 1886. Tresnitt.

Samling av brev (37 stk) mellom ulike personer/posisjoner i en familie. Skrevet med det koreanske alfabetet han'gŭl. En slags lærebok for koreanere for å lære han'gŭl og de ulike måtene å henvende seg til familiemedlemmer på.


 

Første del: Oldtiden: Utstillingen viser noen av våre eldste tekster i ulike formater og materialer

Tid: 3.-25. februar 2017

Del av den egyptiske “Åndedragsboken”. Egyptisk (hieratisk skrift).
Usikker datering (200 f.Kr-120 e.Kr.).

Videopresentasjon av første del av utstillingen: Oldtiden

Utstilte objekter:

Tavlefragment med kileskrift. Hettitisk språk.
Lilleasia, 2. årtusen f.Kr. Upublisert

Tavlefragment med kileskrift. Under studie.
Lilleasia, 2. årtusen f.Kr. Upublisert

Del av den egyptiske “Åndedragsboken”. Egyptisk (hieratisk skrift).
Usikker datering (200 f.Kr-120 e.Kr.).
P.Lieblein 3

Del av den egyptiske “Dødeboka”. Egyptisk (hieratisk skrift).
100-tallet f.Kr. Upublisert.
P.Lieblein 3

Mumieetikett i tre. Egyptisk språk (demotisk skrift), gresk på forsiden.
100/200-tallet e.Kr. Psonis, nær nåtidige Akhmim, øvre Egypt.
P.Oslo 198, bakside.

Mumieetikett i tre. Gresk språk. 100-tallet e.Kr.
Teksten på forsiden: “Sjømannen Arsynis søn av Arsynis ble 65 år”
P.Oslo 199

Skattekvittering på ostrakon (potteskår). Gresk språk.
211 e.Kr., Tebtynis, Egypt.
O.Oslo 10

Fragment av “Livet til den hellige Matthaios”.
Håndskrift i pergament.
Egyptisk (koptisk skrift). 1000-tallet e.Kr.. Hvitekloster, Øvre Egypt. Upublisert.

Digitaliserte papyrus ved Universitetsbiblioteket:

OPES
Oslo Papyri Electronic System

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 3. feb. 2017 11:08 - Sist endret 7. apr. 2017 16:06