Utstilling: Ancient Thai Ola Leaves

Ola betyr palmeblader på tamil og benyttes som en fagterm for å beskrive denne typen Tipiṭaka-manuskripter. Tipiṭaka (pāḷi) eller Tripiṭaka (sanskrit) er samlingen av de buddhistiske kanoniske skriftene.

Tipiaka, Thailand og Universitetsbiblioteket

Thailand og Norge har lenge hatt tette og gode forbindelser. Thailand var et av de første land som anerkjente Norge som selvstendig stat, og våre to land har hatt diplomatiske forbindelser siden 1905.

Kong Chulalongkorn, Rama V besøkte Norge i 1907. Han hadde da med seg en gave til Universitetet i Oslo, nemlig den først komplette Tipiṭaka trykket på Pāḷi skrift: Chulachomklao of Siam Pāḷi Tipiaka, i 39 bind, utgivelsen ble bekostet av kongen og verket ble utgitt i forbindelse med markeringen av kong Chulalongkorns 25-års regjeringstid i 1893. Denne befinner seg til daglig i Universitetsbibliotekets sikringsmagasin, men er for anledningen utstilt her i HumSam-biblioteket.

I forbindelse med 2500-årsjubileet for Buddhas fødsel ble det besluttet å utgi den komplette pāḷi Tipiṭaka på transkribert til latinske bokstaver. Arbeidet med denne transkriberingen pågikk over svært lang tid, hele verket ble utgitt i 2009. Universitetsbiblioteket fikk i 2009 dette verket i gave av The Dhamma Society som hadde stått for utgivelsen: Mahasangiti Tipiaka Buddhavasse 2500 eller The World Tipiaka i 42 bind. Det er også utstilt her.

Bhumibalo Bhikkhu Foundation i Thailand ønsker nå i samarbeid med Universitetsbiblioteket å stille ut noen unike, originale «Ola leaves» Tipiṭaka manuskripter. Universitetsbiblioteket ser denne utstillingen som en god mulighet til å presentere deler av vår samling av buddhistisk litteratur i en unik kontekst. Disse manuskriptene er en del av en vandreutstilling til minne kong Bhumibol, Rama IX, som døde i oktober i 2016. Utstillingen skal videre til Sverige og Finland i slutten av oktober.


Further information in English with pictures.

Pāli Tipiṭaka i Bibliotheca Polyglotta

tipitaka

Eksempel på palmeblads-manuskripter, Ola leaves

 

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 18. sep. 2017 13:52 - Sist endret 1. okt. 2017 10:45