Nordiske bokbind - utstilling

Bokbinderi er en sterk håndverksmessig tradisjon i Norden, noe som kommer tydelig fram i utstillingen Nordiske Bokbind 2018. Her utstilles 51 bøker laget av nordiske bokbindere.

Om utstillingen

Utstillingen demonstrerer med all tydelighet at håndverket stadig eksisterer blant bokelskere, og viser gleden ved boken i alle dens aspekter. Utstillingen arrangeres hvert 4. år, og har ulikt vertskapsland hver gang. Årets vertsland er Finland og utstillingen er et samarbeid mellom Esbo Bokbindareförening og Finlands Nationalbibliotek. Nordiske Bokbind 2018 åpnet våren 2018 i Helsinki. Fra Norge deltar fem bokbindere; Ingeir Djuvik, Erik Haagensen, Lisa Bøthun, Tone Goborg og Jan Fredrik Steine.

Utstillingsåpning

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 23. august kl. 1700! 
Gratis og åpent for alle!

Publisert 8. aug. 2018 17:09 - Sist endret 8. aug. 2018 17:09