Politiske tendenser i moderne kunst - utstilling

I perioder med store politiske endringer velger mange kunst- og kulturarbeidere å vise dette i sin kunstneriske praksis, og på den måten skape politisk og sosialt engasjerende kunst. Utstillingen viser hvordan kunstnerne bruker forskjellige uttrykk for å presentere politiske og aktivistiske holdninger.

Bøker fra utstillingen.

Politisk kunst

Politisk kunst er et stort og rikt felt, og ikke et homogent begrep eller synonymt med politisk propaganda. Politisk engasjement kan skapes på mange måter; alt fra små enkle uttrykk til komplekse konseptuelle verker som inviterer til direkte politisk engasjement og har et politisk formål. Politisk kunst er ikke og har aldri vært kun et middel for å nå politiske mål, og kan ikke reduseres til dette. Den kan likevel spille en viktig rolle i aktivistisk virksomhet (https://www.widewalls.ch/political-art/). 

Om utstillingen

Utstillingen viser hvordan kunstnerne bruker forskjellige uttrykk for å presentere politiske og aktivistiske holdninger. Mange har valgt å gjøre dette via performance-kunst, andre ved å arbeide skulpturelt eller med malerkunst.
Noen lar sine politiske meninger komme klart fram, mens andre er mer allegoriske i sin tilnærming.
Det de likevel har felles er at de har vært en del av viktige kunstneriske bevegelser i det tjuende århundre, og har hatt stor innflytelse på unge kunstnere i dag.

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 23. apr. 2018 13:37 - Sist endret 23. apr. 2018 13:40