Aleksandr Solzjenitsyn 100 år - utstilling

1918 ble den russiske forfatteren og historikeren Aleksandr Solzjenitsyn født. Vi markerer 100 års-jubileet med en bokutstilling om forfatteren og GULag-leirene han selv satt i etter andre verdenskrig. Velkommen!

"One word of truth shall outweigh the whole world" - Aleksandr Solzjenitsyn

Aleksandr Solzjenitsyn og GULag

Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) var en russisk forfatter og historiker. Flere av hans mest kjente litterære verker, som En dag i Ivan Denisovitsj liv, skildrer livet i fangeleir og hvordan GULag-systemet fungerte i Sovjetunionen. GULag er betegnelsen på den delen av det sovjetiske maktapparatetet som administrerte et svært omfattende system av fangeleirer og straffekolonier. GULag-systemet har sine røtter tilbake til den russiske revolusjon og Lenin, som i 1918 bestemte at alle "upålitelige elementer" skulle fengsles.
Solzjenitsyn satt selv i flere fangeleire i etterkrigstiden.

Om utstillingen

I år er det 100 år siden Solzjenitsyn ble født og 20 år siden hans død. Vi markerer dette med en bokutstilling om ham og om GULag-systemet.

Bøkene i utstillingen er til utlån. Velkommen!

 

 

 

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 16. mai 2018 15:12 - Sist endret 16. mai 2018 15:12