Utstilling - Ane Thon Knutsen: En egen trykkpresse

– en undersøkelse av Virginia Woolfs utvikling som forfatter da hun ble sin egen grafiske designer og forlegger. 

Bilde av Ane Thon Knutsen og bokinstallasjonen
Foto: Ylva Greni Guldbrandsen (venstre), Brynhild Seim (høyre).

Ane Thon Knutsens doktorgradsprosjekt

Ane Thon Knutsen har i sin doktorgrad i grafisk design ved Kunsthøgskolen i Oslo forsket på vendingen i Virginia Woolfs forfatterskap da hun begynte å trykke og gi ut bøker på eget forlag i 1917. Thon Knutsen jobber som Woolf med setting av løse typer, og har forsket gjennom grafiske adaptasjoner av den første novellen Virginia Woolf trykket og publiserte på eget forlag,The Mark on The Wall. Denne novellen ble skrevet mens Virginia Woolf lærte seg selv å sette bly.

Hovedverket til Thon Knutsen er en installasjon satt med løse typer der teksten er gjengitt i sin helhet på 1837 A3-trykk. Det er en demonstrasjon av hvordan setting og trykking påvirker tanken og skriften. Resultatet viser at det ikke er ånden, men hånden som faktisk og fysisk setter teksten som må være utgangspunktet for forståelsen av Virginia Woolf. Et doktorgradsprosjekt i grafisk design fra Kunsthøgskolen i Oslo som revolusjonerer litteraturvitenskapens tolkning av Virginia Woolf.

Om utstillingen

Installasjonen er nå bundet i sin helhet i én massiv bok som vil stilles ut sammen med øvrige bilder, film, tekst og bøker.
 

Velkommen innom!

------------------------------------------------------
Prosjektet ble veiledet av Martin Lundell, Theodor Barth & Annelise Bothner-By. Opponenter var Andreas Berg, Marit Grøtta og Johanna Lewengard.
Thon Knutsen forsvarte sin doktorgrad på Kunsthøgskolen i Oslo 18. juni 2019.
www.anethonknutsen.com / https://cargocollective.com/anethonknutsen
 

Publisert 9. okt. 2019 08:41 - Sist endret 9. okt. 2019 08:44