Buddhistiske tekster fra Asia - utstilling

I HumSam-biblioteket finnes mange buddhistiske tekster på flere asiatiske språk. I denne utstillingen får du se noe av mangfoldet innen buddhistisk kultur og litteratur.

Buddhistisk tekst, stoff
Foto: Lars Lørdahl, UiO

Buddhismen er en verdensreligion som ble stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet f.Kr. Den utviklet forskjellige skoler og etablerte seg i store deler av Asia hvor den dannet grunnlag for både filosofisk lære og etikk i tillegg til kunst og litteratur. 

Buddhistiske tekster, i hovedsak skrevet på pali og sanskrit, spredte seg til store deler av Asia hvor de ble oversatt til lokale språk. I tillegg ble det forfattet lokal buddhistisk litteratur. Den buddhistiske kanon er ikke ensartet, men består i ulike områder av opptil flere tusen, delvis forskjellige tekster.  

I HumSam-biblioteket finnes mange buddhistiske tekster på flere asiatiske språk, og i denne utstillingen får du se noe av mangfoldet innen buddhistisk kultur og litteratur.

Utstillingen står fram til 20. mars.

Velkommen!

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 18. feb. 2020 10:24 - Sist endret 21. feb. 2020 14:50