ARTivisme - utstilling

Hva skjer når kunst og sosialantropologi møtes som likeverdige partnere? Hvilke teksturer, farger og uttrykk har følelsene av utenforskap, erfaringer med underrepresentasjon, rasisme og det å stå i spagat mellom ulike kulturer?

Bilde fra utstillingen

Bilde: Cecilia Salinas

  Velkommen til utstillingen ARTivisme! 

  ARTivisme består av digitale tegninger og tekster som springer ut fra forskningsprosjektet «Privatlivets grenser» ved Sosialantropologisk institutt. Bildene og tekstene i utstillingen er del av en serie skapt under Cecilia Salinas’ etnografiske feltarbeid blant nordmenn med minoritetsbakgrunn i kunst- og kultursektoren i 2021. I feltarbeidet undersøkte Salinas forskningsdeltageres bruk av sosiale medier og deres opplevelser av å være kunstner i Norge. 

  Karakterene i utstillingen er fiktive, og viser lengsel etter å høre til et sted når rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling er en del av deres eksistens. 

  Kunstnerisk og faglig ansvarlig for utstilling er Cecilia G. Salinas, som i tillegg til å være sosialantropolog er utdannet kunstner. Utstillingen er støttet av FrittOrd.

  Utstillingen står oppe til 29. mai.

  Publisert 4. mai 2022 09:17 - Sist endret 12. mai 2022 08:22