Jan Erik Helgesen 70 år

Jan Erik Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter fylte 70 år i fjor. I forbindelse med at han fratrer ved oppnådd aldersgrense er det laget en utstilling i biblioteket.

Fra utstillingen

Foto: Marianne Karlsen/UiO

Jan Erik Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fylte 70 år den 1. juli i 2017.

Den 14.-15. mai i år arrangerer SMR konferansen Rewriting the Separation of Powers in European States. Konferansen arrangeres blant annet i forbindelse med at Helgesen fratrer ved oppnådd aldersgrense. I den anledning har biblioteket satt opp en utstilling i Domus Bibliotheca som viser et utvalg fra forfatterskapet til Helgesen.

Juridisk bibliotek gratulerer med vel overstått 70-årsdag!

 

Arrangør

Juridisk bibliotek
Publisert 14. mai 2018 14:48 - Sist endret 6. mars 2019 14:08