Norges første kvinnelige dommer i Høyesterett - utstilling

I år er det 50 år siden Lilly Bølviken ble Norges første kvinnelige høyesterettsdommer. Vi markerer jubileet med en utstilling i Domus Bibliotheca.

Norges Høyesterett ble opprettet ved Grunnloven av 1814, og helt frem til 1968 var alle høyesterettsdommerne menn. Lilly Helena Bølviken (1914-2011) ble utnevnt til dommer i  Høyesterett 31. mai 1968, og ble Norges første kvinnelige høyesterettsdommer. Bølviken var utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og tok embedseksamen med glimrende resultater.

Utstillingen står i hallen i Domus Bibliotheca.

Fra utstillingen i Domus Bibliotheca. Foto: Marianne Karlsen/UiO.
Fra utstillingen i Domus Bibliotheca. Foto: Marianne Karlsen/UiO.

Arrangør

Juridisk bibliotek
Publisert 31. mai 2018 14:50 - Sist endret 8. nov. 2018 08:52