Utstilling: Boktrykkeren Charlotte Guillard

Charlotte Guillard var en av de første store kvinnelige boktrykkerne. Juridisk bibliotek har noen av bøkene fra trykkeriet Soleil d'Or i vår samling, og disse stiller vi nå ut i Domus Bibliotheca. 

Om utstillingen

Paris 1550. Byen er under den nylig avdøde kong Frans den første blitt et intellektuelt sentrum – og Europas trykkerihovedstad nummer én. Mellom 75 og 90 trykkerier er i full sving, særlig langs Rue Saint Jacques i Latinerkvarteret, like ved Sorbonneuniversitetet.

Gullsol

Ett av trykkeriene er «Soleil d’Or» – eller «Gullsol» på norsk og «Sole Aureo» på latin. Trykkeriet – med tilhørende bokhandel – blir i over 20 år eid og ledet av Charlotte (på latin Carola) Guillard, som levde fra ca 1485 til hun døde i 1557.

Charlotte Guillard

Kun som enke kunne en kvinne eie og lede en bedrift. Charlotte Guillard var gift to ganger, begge med boktrykkere, begge ektemennene døde før henne.

Bilde av tresnittet med Charlotte Guillard

Som enke var hun boktrykker i eget navn først i årene 1519-1520 og dernest fra 1537 og til sin død i 1557. Hennes trykkeri var et av de sentrale og hun står bak minst 200 titler i boktrykkens tidlige tid. Virksomheten var stor, med mellom 12 og 25 ansatte i trykkeriet i tillegg til personale i bokhandelen, på kontoret og i huset for øvrig. Fra 1547 samarbeidet hun med svogeren Guillaume des Boys (død 1566); hun var selv barnløs. Bokkjøperne var først og fremst studenter, professorer og geistlige.

Det eneste kjente portrett av Guillard er på dette tresnittet, hvor vi ser henne nede til høyre, bak sin første ektemann Berthold Rembolt (død 1518), begge lett knelende for Jomfru Maria med barnet.

Jus – og religion

Soleil d’Or ga fremfor alt ut bøker innen teologi og religion – og jus, særlig knyttet til den franske resepsjonen av romerretten, noe som medførte en rekke utgivelser. Juridisk bibliotek har noen av disse. Viktigst av Guillards trykk er en komplett elleve binds utgave av Corpus Juris Civilis fra 1540, redigert av den tyske juristen Gregor Haloander (1501-1531) som var en viktig bidragsyter til romerrettens gjennombrudd i Tyskland. Denne 1540-utgaven av Corpus Juris Civilis har vi ikke ved biblioteket, men vi har andre Corpus Juris Civilis-utgivelser, også fra Haloander, utgitt av Guillard.

She concentrated on Critical editions of the Church Fathers and Roman legal texts, and thus established herself directly in the main stream of French humanism (Beech, 1983).

I utstillingen ved Juridisk bibliotek viser vi noen av disse bøkene fra vårt innholdsrike skattkammer av gamle juridiske bøker.

Andre kvinner

Charlotte Guillard var ikke alene som kvinnelig boktrykker i Paris. Den samtidige Yolande Bonhomme (ca 1490-1557) var en annen. Også hun var enke, også hun trykte blant annet juridiske bøker – men biblioteket eier ingen av disse (så vidt vi har klart å finne ut).

Noen historikere hevder at så mange som 50 kvinner sto bak trykkerier mellom 1500 og 1600, de færreste i noe særlig omfang, de fleste i deres avdøde ektemenns navn.

Boktrykkermerke («logo»)

Boktrykkermerkene (logoene) var viktige. Soleil dOrs boktrykkermerke var to løver mot hverandre som bærer et skjold hvor vi ser signaturen «C G». Over lyser en skinnende sol med et ansikt i – «Soleil d’Or», Gullsol.

Soleil d’Ors boktrykkermerke kom i mange varianter, her er tre av dem, og hvor vi ser det står «C C» i det første skjoldet for Charlottes andre mann, Claude Chevallon (1479-1537), «C C» i det andre, men med «C. Guillard» under, mens det står «C. G.» i det tredje.

Guillard

Corpus juris civilis

På tittelbladet nedenfor fra en av de utstilte bøkene «Digestorum seu Pandectarum iuris civilis libri quinquaginta», redigert av Haloander, heter det om utgivelsen

PARISIIS,
Apud Carolam Guillard, viduam Claudii Cheuallonii, & Guli-
elmum Desboys, sub sole aureo, via ad diuum Iacobum.
M. D. LII.
CUM PRIVILEGIO REGIS.

som kan oversettes med

PARIS,
Med Charlotte Guillard, enke etter Claude Chevallon, og Guill-
aume Desboys, under Soleil d’Or, i Rue St Jacques.
1552.
MED KONGELIG PRIVILEGIUM.

Guillaume Desboys var Guillards nevø og samarbeidspartner.

Foto av førstesiden av boken
Foto: Marianne Karlsen/UiO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Guillard

 

av Halvor Kongshavn i samarbeid med Karen Danbolt og Marianne Karlsen

Arrangør

Juridisk bibliotek
Publisert 8. mars 2019 07:02 - Sist endret 8. mars 2019 09:44