DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO

Vi ønsker å feire, hylle og inspirere kvinnelige forskere innen realfagene med utstillingen «Damer!»  i Realfagsbiblioteket. NB! 2. oktober får utstillingen en oppdatering, kom og se høstversjonen - utstillingen vil stå frem til 15. desember.

Foto: Simen Kjellin

Kvinnenes plass i realfagene er nå som før et aktuelt tema i akademia. For unge jenter som skal velge utdannelse og yrkesvei, er kvinnelige forskere viktige rollemodeller.

Utstillingen trekker fram kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo, fra pionerene som virket tidlig på 1900-tallet til dagens og morgendagens forskere

Utstillingen har sitt utgangspunkt i det omfattende arbeidet som ble gjort ved Museet for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) i forbindelse med utstillingen «Reale Damer» i 2011.

Bare to av de historiske kvinnene ble professorer: Kristine Bonnevie (i 1912) og Ellen Gleditsch (i 1929). Det tok 58 år før neste kvinnelige professor ble utpekt i 1987. I dag er det god kjønnsbalanse mellom jenter og gutter som velger høyere utdanning i realfag og teknologi, mens andelen kvinnelige professorer er relativt lav.   

Damer
Foto: Simen Kjellin/UiO

 

Sparebankstiftelsens logo

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Publisert 11. jan. 2017 16:02 - Sist endret 9. okt. 2017 13:43