2018

Sist endret 23. apr. 2018 11:14 av trudewe@uio.no
Sist endret 23. apr. 2018 11:14 av trudewe@uio.no
Sist endret 22. juni 2018 10:58 av trudewe@uio.no

I sommermånedene stiller Realfagsbiblioteket ut ulike krydderplanter i Vilhelm Bjerknes' hus.

Sist endret 24. juni 2019 09:46 av trudewe@uio.no

Utstillingen viser deler av Kristine Bonnevies (1872-1948) særtrykkssamling, og kildemateriale etter hennes forskning på fingeravtrykk, genetikk og rase. Den reiser spørsmål om relasjonene mellom rasetenkning, rasehygiene og vitenskap.

Sist endret 2. mai 2018 16:06 av trudewe@uio.no
Sist endret 19. juni 2018 11:05 av trudewe@uio.no